14 Haziran 2009 Pazar

İstanbul'un Fethi Truva'nın İntikamı mı ?


İstanbul'un Fethi'nin Truva'nın intikamı görenler kimlerdi, kimler bundan rahatsız oldu? Fatih bu fikri savunuyor muydu? Doç. Dr. Erhan Afyoncu konuyla ilgili sorularımızı yanıtladı:


Türklerin Truvalıların soyundan geldiği ve İstanbul'un Fethi'nin Truva'nın intikamı olduğuna dair tezleri ve tartışmaları duymuş ya da kısmen bir kısmını okumuşsunuzdur. Ancak bu tartışmanın nasıl doğduğu ve hangi tarihi belgelere dayandığı konusunda bilgileriniz ne kadar yeterli?

Akademisyen bir tarihçi olmasına rağmen, tarihi gerçekleri popüler bir dille herkesin anlayacağı şekilde anlatmayı başaran nadir isimlerden Doç. Dr. Erhan Afyoncu'nun son eseri bu konuyu ele alıyor.. Afyoncu'nun Yeditepe yayınlarından neşredilen Truva'nın İntikamı adlı kitabı, "Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul'un Fethinin bilinmeyen yönleri adını taşıyor...

"Fatih'in ağabeyinin esrarengiz ölümü", "savaş sebenin koyun kavgası olması", "açık kapı iddiası" gibi Fetih'le ilgili tartışmaya açılmış pek çok konuda tarihi bulguların gerçek yüzünü göstermeye gayret eden Afyoncu'nun kitabında "Fatih'in oğlunu kimin öldürdüğü", "alimlerin Fatih'i neden protesto ettiği", "Sezar, İskender ve Keykavus'u aşma hayaleri", "Fatih ve Hıristiyanlık", "Fatih'in annesi ve eşleri" ile "ölümünden sonra naaşının ortada kalması" konularına da yer veriyor.

Esere adını veren Truva'nın intikamı konusuna gelince kitapta özetle şu bilgiler yer alıyor:

"Türkler, Avrupa’da Truvalı veya Priamos’un atası Teucer’den mülhem olarak Latince Teucri olarak zikrediliyor.."

"Rönesans döneminde Türkler’e, Franklar’a ve İtalyanlar’a müşterek bir ata soyundan geliş sağlayan hayalî Truva şeceresi oldukça hayli popülermiş... Avrupalılar, Türkler’in atası olarak Truvalılar’ı gösterip, çeşitli vesilelerle Fatih’in Truva ile ilgisini kurarlardı. II. Mehmed Truva soyundan olduğu iddiasında bulunan Avrupalı hükümdarlar arasında sayılırdı."

"Avrupa’da Truva’dan kurtulan Aenas’ın Roma’yı kurup, daha sonra Yunanlılar’ı yenerek Truva’nın intikamını aldığı, ancak İstanbul’un başkent olmasından sonra Roma’nın Yunanlılaşmasıyla iktidarın tekrar Yunanlılar’a geçtiği anlayışı yaygın..."

Rönesans döneminde Asya’ya giden Truvalı bir grubun, yani Türkler’in geri dönerek Yunanlılar’dan tekrar intikam aldığı rivayeti ortaya çıkar... " notlarını düşen Erhan Afyoncu daha sonra Avrupa Tarihinde Truva'yı anlatıyor.

Truvalılık neden önemli


Eserde, "Truvalılık bütün Avrupa milletleri tarihinin bir yerinde zikredilir" denilerek, şu bilgilere yer veriliyor: " 8. yüzyıla ait Historia Francorum Regum’da Franklar’ın Truvalı kahraman Antenorum önderliğinde Simbria’ya vardıkları yazılıydı. Truva ile irtibatlandırılma Fransızlar için önemliydi, zira bu bağ onları soylulaştırıp, Antikçağ ile bağ kurmalarını sağlamıştı. Godfrey’e göre Truvalılık Almanlar’ı ve İtalyanlar’ı birleştirmekteydi. Yazara göre her iki millet de Truva’dan kaçan gruplara mensuplardı. İngiltere’de ise Britonlar’ın ve Romalılar’ın Truva sürgünü oldukları söylenmekteydiBütün Avrupa ulusları Truva kökenlidir diyen Milanolu Galvano Fiarma ise Franklar’ı Truva sürgünlerinin İtalyanlar’a bağlı küçük kolu göstermekteydi. Hikâyede Türkler’den bahsedilmiyordu" deniliyor.

haber7

devamı>>

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlarınız Türkçe yazım kurallarına uygun olduğu için;hakaret içermediği için teşekkürler

Add to Technorati Favorites